Архив за етикет: адвокат

Бързо производство в съдебния процес

КАКВО ОЗНАЧАВА Т.НАР. „БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО“ В СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС ?
Бързо съдебно производство се провежда по изчерпателно изброени в ГПК видове дела, (като цяло, това са дела с не голяма правна сложност) и при изрично направено искане от ищеца, в повечето случаи чрез неговия адвокат, в този смисъл. Има още