Термопомпа въздух-вода: начин на работа и цена

В желанието си да бъдем максимално икономично, по отношение на електроуредите, особено що се отнася до тези, които използваме за отопление и охлаждане, понякога не ги включваме или поддържаме по-ниски стойности, но дали това е достатъчно?

Въпреки добрите постижения областта на климатизацията и отоплението, все пак разходите са налице и не можем да кажем че сметките за електроенергия са достатъчно ниски, особено имайки предвид непрекъснато увеличаващите се цени. За това, можем да помислим за иновативните високоефективни решения, като термопомпените инсталации.

Термопомпа въздух-вода: начин на работа и цена

Това са системи, които работят с максимално висок коефициент на полезно действие, който при австрийските термопомпи на Heliotherm, които можем да намерим на https://www.multiclima.bg/ е много висок. Ако коефициентът на трансформация (КПД или COP) представлява разликата между количеството постъпила енергия в термопомпата, спрямо генерираната енергия от системата, то в случая става дума за стойности над 7. Това е голямо постижение, дори за енергийно ефективните системи за момента.

Как работят термопомпите и заслужават ли своята цена? Термопомпите работят на принципа на цикъла на Карно. Устройството на работа се състои в затворен цикъл, в който се редуват състоянията на работния флуид от течно в газообразно състояние и обратно. Това се случва в няколко етапа: изпаряване, компресия, кондензация и разширение. В топлообменник се извършва поглъщане на енергия от друг източник (водата, почвата или въздуха), като работният флуид започва да се изпарява, покачвайки температурата. Следва добавяне на електрическа енергия в компресора и превръщането на флуида в газ. Полученият горещ газ се влива в кондензатора, като освобождава енергия към съответната отоплителна система и посредством кондензация се втечнява. Разширението в следващият етап при разширителния клапан, се случва с намаляване налягането и понижаване на температурата. Студеният работен флуид преминава в изпарителя и цикълът започва отново. Така термопомпите работят ефективно, както заради устройството на работа, така и заради източника на топлина, който използват.

Има основно три вида термопомпи – геотермални, аеротермални и хидротермални. подробности с видовете термопомпа въздух-вода: начин на работа и цена, както и хидротермалните и геотермалните термопомпи, можете да видите на Multiclima.bg. Аеротермалните термопомпи са най-често използваните, поради лесния монтаж и бързината на инсталирането, както и ниската цена. Те са с висок сезонен коефициент на полезно действие, което означава, че работят оптимално в определени сезони.

Геотермалните термопомпени системи работят с геотермалната енергия. Те извличат температурата от земята, като тя е относително еднаква на определена дълбочина целогодишно. Това прави този вид инсталации особено ефективни. Така е и с хидротермалните термопомпени инсталации. Те използват топлината на подпочвените води и поради същата причина, работят ефективно през цялата година. Типа инсталация и начина и на монтаж определя и различната цена, но първоначалната инвестиция се възвръща бързо, заради високия коефициент на полезно действие и в дългосрочен план системите работят много икономично. Намаляване на разходите с до 80% не е лошо добро към енергийната независимост, нали?

Къде могат да се инсталират термопомпени системи и при какви условия? За да се намери най-доброто решение за типа инсталация за даден обект или сграда, е важно да се направи проучване, както за характеристиките на сградата, така и за района, като типа почва и др. Освен това планът се съгласува и с архитекта на сградата, като така се постигат оптимални резултати. Вижте още за високоефективните инсталации с термопомпи на Multiclima.bg и изберете как и кога да стъпите в бъдещето.