Детектор на лъжата София и видове употреба

Вероятно всеки е гледал различни криминални филми, в които, за да се стигне до истината по време на едно разследване се използва метода на изследването с полиграф или с детектор на лъжата, но дали всеки знае, че той може да се използва и у нас?

В центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, можете да намерите истината по даден казус. На страниците на Detector-na-lajata.com ще намерите подробности за начина на работа на професионалния детектор на лъжата София и видове употреба. Най-често полиграфът се използва за разкриване на кражби, измами, насилие или изтичане на фирмена информация и много други. Детекторът на лъжата може да се използва, както за лични, така и за корпоративни цели. В големи фирми, където има много служители и съществува не малък риск от измами или други неправомерни действия, детекторът на лъжата се използва, както по време на входящото интервю, така и за периодична проверка на лоялността на служителите. Това понижава рисковете от евентуални злонамерени действия.

Детектор на лъжата София и видове употреба

Знаем, че колкото повече хора са събрани на едно място, толкова по-трудна е задачата за тяхното обединяване в обща цел и толкова по-трудно могат да се контролират. При възникнал проблем, обаче, детекторът на лъжата може да покаже кой е замесен в него, независимо дали пряко или косвено. Какво представлява тестът с детектор на лъжата в София и как се използва. Полиграфът, с който се прави изследването е уред, който измерва измененията в сърдечната система, дишането и кожната проводимост, които настъпват вследствие на дадени въпроси. Съществуват характерни изменения, които отговарят на изричането на лъжа и те не са свързани с високо кръвно или ускорен пулс. Отчита се нивото на напрежението, съпътстващо теста сам по себе си, както и здравословното състояние на изследваните лица. За целта се прави предтестово интервю. Изследваните лица се запознават с метода предварително, както и с въпросите, които се съдържат в самия тест.

Детектор на лъжата София и видове употреба

Забранени са, както използването на опиати и различни наркотични вещества от страна на изследваните лица, така и употребата на некоректен тон от страна на специалистите. Атмосферата е спокойна и няма изненадващи или подвеждащи въпроси. Изследването се прави доброволно, само след като лицето даде писмено съгласие за провеждането на теста. Никой не може да принуди някого да премине през теста, но в някои случаи отказът може да се изтълкува, като опит за прикриване на вина. Планирането на въпросите става, след предварителна среща с възложителя на теста, като на база на подадената от него детайлна информация, се изготвя план и се подготвят въпросите и темите, върху които се фокусира изследването. Темите са обикновено не повече от четири, а въпросите са съставени така, че да бъдат ясно разбираеми и да търпят еднозначен отговор от страна на изследваните лица. Подробности за метода с детектор на лъжата в София и други градове от професионалната фирма, вижте на Detector-na-lajata.com и не се колебайте да се свържете със специалистите за въпроси или за заявка.