Имаме ли вариант за мълниезащитни инсталации Варна, ако строим ново жилище?

Ако имате представа какво представлява мълнията и каква мощ крие една буря, придружена с мълнии, то вероятно не отлагате дълго защитата на дома си.

Всеки от нас, който има намерение да се установи в сигурен дом и се намира в района на морската столица, би се запитал имаме ли вариант за мълниезащитни инсталации във Варна от mylniezashtita.eu, ако строим ново жилище и отговорът няма да закъснее. Мълниеносно се появяват и вариантите на специализираната фирма за защита от подобни явления, която можем да намерим на mylniezashtita.eu. Инженерните специалисти могат да направят оглед и да ни посъветват за най-добрия избор, като все пак можем да се запознаем с различните продукти.

Имаме ли вариант за мълниезащитни инсталации Варна, ако строим ново жилище?

Основно мълниезащитните инсталации се делят на два типа – конвенционален и активен. първият е най-разпространеният и се отнася до мълниезащитни прътове и въжета и комбинации от тях. Това са познатите Франклинов прът или Фарадеевия кафез. Този тип защита с прикрепя към високите части на имота. Възможностите за полезно действие и ли ефикасността на тези видове мълниезащита, се отнасят до плоски или сложни покривни пространства като за различните случаи се използват методи на мрежата и ли сферата и др. За да изберете най-правилният вариант за вас сред разнообразните мълниезащитни инсталации Варна, е добре да имаме предвид и експертното мнение, което ще ни дадат инженерите, които ще проектират и монтират инсталацията.

За по-големи пространства се използват много успешно активния тип мълниезащитни инсталации Варна, като мълниеприемника с изпреварващо действие. Той работи на принципа на изпращане на заряд с например 25 микросекудни по-рано, за да може да обезвреди идващата мълния. Така, срещата на двата заряда се осъществява далеч от имота. За разстоянията и според търсената големина за защита се избират различни продукти. Тоест можете да изберете и такъв с още по-ранно действие. Вижте повече в каталога и сред реализираните проекти на фирмата, можете да добиете представа за начините на защита, според видовете имот. Информирайте се повече и намерете най-добрият вариант за защита от мълнии.