Как полиграфът може да реши семейните разпри

Полиграфското изследване е научен метод, който се използва за разкриване на истината. Базира се на психофизиологично изследване, което отчита изменения в тялото, като например дишането или сърдечносъдовата активност, които настъпват, по време на разговор.
Полиграфът може да разреши семейните разпри, като ви предложи в кратки срокове изход от даден конфликт. Съмненията в семейството от всякакъв тип, могат да разрушат хармонията и вместо това да се възцари едно постоянно безпокойство. Когато са налице обвинения от едната страна, които са на път да се отнесат към съда, може да се направи нещо доста по-леко. В силно разразен конфликт, когато сте установили липса на доверие, за да избегнете съдебен спор, можете да се обърнете към услугите на детектора на лъжата. Това е изследването с polygraph. Ако се намирате в София, няма да има нужда да чакате дълго. Само след няколко часа изследването с полиграф ще бъде готово – от подготвителния етап до анализа.
Изследването с полиграф се води от обучени на световно ниво психофизиолози, които ще проведат теста и ще го анализират. Става дума за специалисти, членове на международни асоциации на полиграфистите.
Условието е да да се случи доброволно от страна на подлагащият се на теста, а вие имате гаранция за конфиденциалност. Тоест информацията от изследването се ползва единствено от поръчителя.
В случай на благоприятно разрешаване на въпроса с помощта на полиграф, при добро разбирателство можете да продължите семейните взаимоотношения. Фактът, че не сте стигнали до съд, което би влошило нещата, може да бъде спасителния фактор за вашата връзка.
Не е препоръчително да имате безпочвени съмнения, но стигне ли се до нарушаване на жизнения ви стандарт до голяма степен, като за излизане от конфликта виждате единствено съда като вариант, направете една последна стъпка – обърнете се към полиграфа. Не прибързвайте с правенето изводи. Можете да спасите семейството си и да си върнете спокойствието. Проверете сами.