Всичко за развода по взаимно съгласие

Има два начина за прекратяване на граждански брак – по взаимно съгласие и по исков ред.  В тази статия ще се занимаем с всички въпроси, които засягат разтрогването на гражданския брак по взаимно съгласие. Независимост от естеството на развода, съпрузите търсят помощта на добър адвокат за развод.

Бракът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на съпрузите, само с влязло в сила съдебно решение. За издаването на такова решение, е необходимо да бъдат спазени две условия:

Производството изисква сключване на споразумение между съпрузите , в което да бъдат уредени последиците от развода. Ако има сключен брачен договор по време или преди брака, той може да се препрати към това споразумение. Каква е целта на това споразумение? Това е едно доброволно уреждане на спорът по раздялата на двамата души, което е в интерес на техните деца. Споразумението трябва да разрешава следните въпроси:

-Кой ще ползва семейното жилище?
-Кой ще упражнява родителските права и кога другият родител ще може да вижда децата?
-Ще бъде ли изменено фамилното имена двамата съпрузи след като се прекрати брака?
– Кой ще поеме издръжката на децата?

Преди изготвянето на това споразумение, нека не забравяме подаването на молба за развод, която трябва да бъде подписана от двамата съпрузи. Тя се изпраща до районния съд. Чрез това се изразява съгласие, че и двамата души са съгласни с прекратяването на брака. Ако това се представи, съдът няма да търси никакви доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен, както и не се интересува от причините, които са накарали двамата съпрузи да стигнат до това решение. Взаимното съгласие трябва да бъде потвърдено лично пред съда. Ако един от съпрузите няма уважителна причина заради която да не се яви в съда, бракоразводното дело се прекратява. Във всеки случай всеки от съпрузите трябва да има добър адвокат за развод, който да го представя в съда.