Всичко за СОТ защитата

Какво знаете за сигнално охранителната известителна техника (СОТ). Тази услуга се предлага от множество охранителни фирми. Охранителната услуга се състои в използването на сигнално-охранителна известителна система, която се монтира в обекта, както и на радиопредавателно устройство, с което се предават сигналите от СОТ системата към диспечерския център на охранителната фирма. Този център е за 24-часово наблюдение. Ако искате да имате качествена и сигурна СОТ защита на Вашия обект, изберете СОТ от kremak.com. Това е водеща охранителна фирма с 20 годишен опит в бранша, която се грижи за сигурността на обекти и физически лица.

Какво се случва при получаване на сигнал за нарушение (алармено събитие)? Диспечерът, който е дежурен по това време изпраща незабавно патрулиращ екип на адреса, за да извърши спешната охранителна дейност. Екипите трябва да са униформени, облечени с униформа, на която се вижда фирменото лого. Те трябва да имат и служебна карта за легитимация.

Патрулните автомобили на служителите са оборудвани със GPS устройство, с което се координира автомобила, за да се осъществи възможно най-бърза реакция при евентуален алармен сигнал на СОТ устройството.

Как са оборудвани охранителите? СОТ охранителите раполагат с радиостанции и с мобилни телефони за дублиране на връзката. Също така те притежават средства за самозащита – бронежилетки, оръжие (разрешено от ЗЧОД), електрически фенер, белезници и палки.

Как се предава алармения сигнал от обекта, защитен със СОТ?
– безжично – с вграден комуникатор на мобилното устройство за дублиране на сигналите
-жично – с вграден телефон комуникатор, който се намира в алармената централа на обекта
-комбинирано – чрез радиовръзкаGSM или телефонен комуникатор, който дублира сигналите от обекта, който се охранява.

Фирмата, която предоставя СОТ защитата трябва да разполага с много добра сервизна поддръжка и да има непрекъсната и актуална информация за състоянието на СОТ системите.